Lid Worden?

Lidmaatschap

U kunt zich inschrijven als lid van onze vereniging via het onderstaande formulier: 

Inschrijfformulier lidmaatschap (pdf)

of 

Inschrijfformulier zomerlidmaatschap (pdf)

De contributie voor het seizoen 2022 is vastgesteld in de jaarvergadering van 30 maart 2022. De contributie bedraagt voor senioren € 90,00, voor kinderen tot en met 12 jaar
€ 38,00, voor jeugd van 13 tot en met 20 jaar € 56,00, voor zomerlidmaatschap juni, juli en
augustus € 30,00 (voor senioren) en € 22,50 (voor kinderen en jeugd). 

De contributie wordt voldaan middels automatische incasso.
Lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. Afmelden als lid vóór 1 december.
Bij afmelding na 1 december is men verplicht de bondscontributie ad € 25,00 te betalen.

Het inschrijfformulier met pasfoto voor een nieuw lidmaatschap (voor het zomerlidmaatschap is een pasfoto niet strikt noodzakelijk) s.v.p. inleveren op:

St. Janstraat 37, 7256 BB KEIJENBORG.

Adreswijzigingen en wijzigingen telefoonnummers/e-mailadressen svp tijdig doorgeven
aan de ledenadministratie.  

TENNISLESSEN

Voor informatie over tennislessen kunt u contact opnemen met René Lovink, tel. 06-3358 4225.

N.B. Indien u tennislessen neemt moet u wel ingeschreven zijn als lid bij TV Keislag.


Jeugdleden (tot en met 20 jaar) worden vrijgesteld van contributie indien zij via de vereniging gebruik maken van tennislessen.

 

tennisvereniging Keislag

Nieuws

Geopend